TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä:

Torp Djupbäck (Y-tunnus 3142524-7) Karskogintie 406, 02580 Siuntio

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö:

Maarit Vallin, info@torpdjupback.com

 

Rekisterin nimi

Torp Djupbäck Ab:n verkkokaupan asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

​Torp Djupbäck -verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakasviestintään, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sukupuoli, sähköposti ja kieli sekä tietoja asiakkaan ostotapahtumista ja toimituksista.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen, ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

​Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Torp Djupbäck -verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot säilytetään sähköisessä muodossa. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät vain rekisterinpitäjän työntekijät, joita sitoo vaitiolovelvollisuus. 

 

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttäminen markkinointitarkoituksia varten. Tietojen käsittelyn rajoitusta koskeva pyyntö tulee esittää sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle

 

Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (info@torpdjupback.com).

 

Tietojen poistaminen

Rekisteröityneet käyttäjät voivat pyytää tietojensa poistamista lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: info@torpdjupback.com.

 

 

Takaisin ylös